BÁN VÀ CHO THUÊ XE NÂNG HÀNG 1,5 - 25 TẤN

Bán + cho thuê + Dịch vụ nâng hạ, bốc xếp rút container chuyên nghiệp giá rẻ nhất.

XE NÂNG HÀNG

Bán và cho thuê xe nâng hàng chạy điện, Xe nâng hàng chạy dầu

+ Xe nâng hàng 1,5 tấn

+ Xe nâng hàng  2 tấn

+ Xe nâng hàng 2.5 tấn

+ Xe nâng hàng 3 tấn

+ Xe nâng hàng 4 tấn

+ Xe nâng hàng 5 tấn

+Xe nâng hàng 6 tấn

+ Xe nâng hàng 7 tấn

+ Xe nâng hàng 8 tấn

+ Xe nâng hàng 10 tấn

+ Xe nâng hàng 12 tấn

+ xe nâng hàng 15 tấn

+ Xe nâng hàng 16 tấn

+ Xe nâng hàng 20 tấn

+ Xe nâng hàng 25 tấn

Xe nâng hàng