Mã lỗi xe cắt kéo Genie Smarlink

Thông tin chi tiết

Đọc mã lỗi trên xe cắt kéo Genie smarlink

Xe nâng cắt kéo Genie Smarlink là xe nâng thế hệ mới nhất của Genie . Nó được thiết lập nhiều chế độ an toàn. Và khác hoàn toàn so với hệ điều hành Genie 5.  Hệ thống Genie smarklink  xây dựng để phát hiện nhiều lỗi chi tiết hơn. Dưới đây là cách đọc lỗi xe chi tiết.

Mã ( Code)Hiễn thị trên LCDNguyên nhân có thể xẩy raCách xử lý
LLOff-level
OLPlatform Overload (CE and AustraliaQuá tải
CHChassis Mode OperationMáy đang để chế độ điều khiển bên dưới sàn thao tácBật chìa khóa chuyển chế độ lên bên trên
PHSPothole Guard StuckLỗi cánh gạt chống sụp ổ gàKiểm tra nền sàn, hoặc kẹt, cong vênh thanh chống
ndNo Drive (option)Không chọn được chế độ di chuyển
LdLifting DisabledKhông chọn được chế độ nâng hạ
BrBrake ReleasePhanh không ănKiểm tra rò rĩ dầu
OHLOutdoor Height RestrictionHạn chế chiều cao
GSDSGenie SmartLink™ Diagnostic System
ECM Electronic Control ModuleHộp đen
GCONGround ControlsBảng điề khiển trên
PCON –Platform ControlsBảng điều khiển dưới
OIC –Operational Indicator Codes
DTC –Diagnostic Trouble Codes
H001H001:COILFAULT PLAT UP1:BAT-chạm mát hoacej ngắn mạch dây âm vào cuộn van nângkiểm tra van, dây, ecm
H002: GS30, GS32, GS46 & GS47H002:COILFAULT PLAT UP1:OPENĐứt dây cuộn van nângxử lý giống với lỗi H001
H003: GS30, GS32, GS46 & GS47H003:COILFAULT PLAT UP1:BAT+Ngắn mạch dây dương vào cuộn van nângkiểm tra dây dương cuộn van nâng
H009: GS30, GS32, GS46 & GS47COILFAULT PLAT DOWN1:BAT+Lỗi cực dương cuộn van HạKiểm tra cuộn  hạ
H013: GS30, GS32, GS46 & GS47H013:COILFAULT DRIVE FWD1:BAT-Lỗi cuộn van di chuyển tiến : Cực Ân
H014: GS30, GS32, GS46 & GS47H014:COILFAULT DRIVE FWD1:OPENĐứt dây cuộn van di chuyển tiến
H015: GS30, GS32, GS46 & GS47H015:COILFAULT DRIVE FWD1:BAT+Đứt dây cuộn van lùi
H019: GS30, GS32, GS46 & GS47H019:COILFAULT DRIVE REV1:BAT-Cuộn van lùi
H020: GS30, GS32, GS46 & GS47H020:COILFAULT DRIVE REV1:OPENCuộn van lùi
H021: GS30, GS32, GS46 & GS47H021:COILFAULT DRIVE REV1:BAT+
H027: GS30, GS32, GS46 & GS47H027:COILFAULT DRIVE STEER RIGHT:BAT+Cuộn van lái Phải
H030: GS30, GS32, GS46 & GS47H030:COILFAULT DRIVE STEER LEFT:BAT+Cuộn van lái trái . Cực +
H033: GS30, GS32, GS46 & GS47H033:COILFAULT HI/LO SPEED:BAT+Cuộn van nhanh chậm. Cực +
H067: GS30, GS32, GS46 & GS47H067:FAULT MC ENABLE:BAT-Ngắn mạch nguồn âm của hộp điều tốc
H069: GS30, GS32, GS46 & GS47H069:FAULT MC ENABLE:BAT+Ngắn mạch cực dương  bộ điều tốc
H070: GS30, GS32, GS46 & GS47H070:FAULT MC THROTTLE:BAT-ngắn mạch bộ điều tốc. Cực Âm
H072: GS30, GS32, GS46 & GS47H072:FAULT MC THROTTLE:BAT+Ngắn mạch bộ điều tốc. Cực +
H078: GS30, GS32, GS46 & GS47H078:COILFAULT PLAT DOWN1Ngắn mạch cuộn van hạ
H079: GS32, GS46 & GS47H079:COILF AULT HI/LO SPEEDLỗi cuộn van nhanh châm ( rùa thỏ)
H080: GS30, GS32, GS46 & GS47H080:COILFAULT STEER LEFTLỗi cuộn đánh lái trái
H081: GS30, GS32, GS46 & GS47H081:COILFAULT STEER RIGHTLỗi cuộn đánh lái phải
H102: GS-4047H102:COILFAULT RELIEF VALVE:BAT+
H103: GS-4047H103:COILFAULT RELIEF VALVE:BAT-Lỗi cuộn van an toàn
H104: GS-4047H104:COILFAULT RELIEF VALVE:OPEN
P001: GS30, GS32, GS46 & GS47P001:PWR FAULT SW PWR1:BAT-Ngắn mạch nguồn – của công tắc nguồn
P003: GS30, GS32, GS46 & GS47P003:PWR FAULT SW PWR1:BAT+Ngắn mạch nguồn + của công tắc nguồn
P004: GS30, GS32, GS46 & GS47P004:DEVICEFAULT HORN:BAT-Lỗi nguồn âm của Còi
P005: GS30, GS32, GS46 & GS47P005:DEVICEFAULT HORN:OPENLỗi còi : Đứt dây
P006: GS30, GS32, GS46 & GS47P006:DEVICEFAULT HORN:BAT+Lỗi nguồn + của Còi
P007: GS30, GS32, GS46 & GS47P007:DEVICEFAULT GCON ALARM:BAT-Lõi nguồn (-) còi báo Gcon
P009: GS30, GS32, GS46 & GS47P009:DEVICEFAULT GCON ALARM:BAT+Lỗi nguồn + của Còi vào Gcon
P013: GS30, GS32, GS46 & GS47P013:PWR FAULT PCON PWRET:BAT-Lỗi Pcon . Nguồn (-)
P015: GS30, GS32, GS46 & GS47P015:PWR FAULT PCON PWRET:BAT+Lỗi PCon . Nguồn (+)
P018: GS30, GS32, GS46 & GS47018:PWR FAULT PCON POWER:BAT-
P019: GS30, GS32, GS46 & GS47018:PWR FAULT PCON POWER:BAT+
U001: GS30, GS32, GS46 & GS47U001:SWITCHFAULT GCON MAIN FTN ENNgắn mạch tới công tắc Funtion
U002: GS30, GS32, GS46 & GS47U002:SWITCHFAULT GCON PLAT UPNgắn mạch tới Gcon của nút Nâng
U003: GS30, GS32, GS46 & GS47U003:SWITCHFAULT GCON PLAT DOWNNgắn mạch tới GCON của nút hạ
U004: GS30, GS32, GS46 & GS47U004:SWITCHFAULT GCON LCD UPNgắn mạch tới nút Scroll up
U005U005:SWITCHFAULT GCON LCD DOWNNgắn mạch tới nút Scroll down
U006:SWITCHFAULT GCON LCD ENTERNgắn mạch tới nút  Enter
U007: GS30, GS32, GS46 & GS47U007:SWITCHFAULT GCON LCD ESCAPENgắn mạch tới nút Escape
U014: GS30, GS32, GS46 & GS47U014:SWITCHFAULT PCON DRIVE ENNgắn mạch tới phím chọn chế độ di chuyển ở PCON
U015: GS30, GS32, GS46 & GS47U015:SWITCHFAULT PCON STEER LEFTNgắn mạch tới chế độ đánh lái trái ở PCON
U016: GS30, GS32, GS46 & GS47U016:SWITCHFAULT PCON STEER RIGHTNgắn mạch chế độ đánh lái Phải ở PCON
U017: GS30, GS32, GS46 & GS47U017:SWITCHFAULT PCON HORNNgắn mạch đường dây còi PCON
U018: GS30, GS32, GS46 & GS47U018:SWITCHFAULT PCON LO DRIV SPD
U019: GS30, GS32, GS46 & GS47U019:SWITCHFAULT PCON LO LIFT SPDNgắn mạch tới công tắc rùa thỏ
U020: GS30, GS32, GS46 & GS47U020:SWITCHFAULT PCON HI LIFT SPDNgắn mạch tới phím chọn chế độ nhanh chậm
U021: GS30, GS32, GS46 & GS47U021:SWITCHFAULT PCON UPNgắn mạch của phím chọn chế độ Nâng  PCON
U022:SWITCHFAULT PCON DOWN
U033: GS30, GS32, GS46 & GS47U033:JSTICKFAULT OUT OF CAL RANGETín hiệu cần điều khiển ổ đĩa PCON nằm ngoài phạm vi hiệu chuẩn có thể chấp nhận được khi khởi động hệ thống
U034: GS30, GS32, GS46 & GS47U034:JSTICKFAULT OUT OF RANGE:HINgắn mạch phím điều khiển chọn chế độ di chuyển PCON cực + Hi
U035: GS30, GS32, GS46 & GS47U035:JSTICKFAULT OUT OF RANGE:LONgắn mạch phím điều khiển chọn chế độ di chuyển PCON cực -Lo
U036: GS30, GS32, GS46 & GS47U036:SWITCHFAULT GCON + PCON:ONĐấu dây sai hoặc đoản mạch công tắc phím GCON
U037: GS30, GS32, GS46 & GS47U037:SWITCHFAULT FOOTSW PRESSEDLỗi chân Ga
U038: GS30, GS32, GS46 & GS47U038:SWITCHFAULT FOOTSWITCH:BAT+Lỗi cực + chân Ga
U039: GS30, GS32, GS46 & GS47U039:SWITCHFAULT FOOTSW:OPEN/BAT-Lỗi cực – Chân ga
U040: GS30, GS32, GS46 & GS47U040:SWITCHFAULT FOOTSW:TIMEOUTPCON deck switch pressed at machine startup.
U041: GS30, GS32, GS46 & GS47U041:SWITCHFAULT GCON DECK ENABLEDính phím Enable khi khởi động hệ thống
U042: GS30, GS32, GS46 & GS47U042:SWITCHFAULT PCON DRIVE MODEKẹt phím chọ chế dộ di chuyển khi khởi động hệ thống
U045: GS30, GS32, GS46 & GS47U045:SWITCHFAULT PCON FUNCTION ENKẹt CÒ bấm (phím funtion) khi khởi động hệ thống
U046: GS30, GS32, GS46 & GS47U046:SWITCHFAULT PCON LIFT MODEkệt công tắc chọn chế độ nâng khi khởi động hệ thống
F003: GS30, GS32, GS46 & GS47F003:SWITCHFAULT DOWN LIMIT1:BAT+Ngắn mạch công tắc hạn chế Hạ khi khởi động hệ thống
F005: GS30, GS32, GS46 & GS47F005:SWITCHFAULT POTHOLE:BAT+Ngắn mạch công tắc giời hạn ô gà khi khởi động hệ thống
F007: GS30, GS32, GS46 & GS47F007:SWITCHFAULT CHASSISTILT:BAT+Ngắn mạch cảm biến nghiêng khi khởi động hệ thống
F008: GS30, GS32, GS46 & GS47F008:SENSORFAULT OVLD XDUCER:BAT+Ngắn mạch cực + cảm biến báo quá tải
F009: GS30, GS32, GS46 & GS47F009:SENSORFAULT OVLD XDUCER:BAT-Ngắn mạch cực – của cảm biến báo quá tải
F010: GS30, GS32, GS46 & GS47F010:SENSORFAULT PLAT HEIGHT:BAT+Ngắn mạch cực + cảm biến giới hạn độ cao
F011: GS30, GS32, GS46 & GS47F011:SENSORFAULT PLAT HEIGHT:BAT-Ngắn mạch cự – cảm biến giới hạn độ cao
F034: GS30, GS32, GS46 & GS47F034:SENSORFAULT OVLD:PLAT HEIGHTLỗi cài đặt định dạng hoặc vị trí cảm biến chiều cao
F035: GS30, GS32, GS46 & GS47F035:SENSORFAULT OVLD RANGE:LOWLỗi cài đặt vị trí, hoặc định dạng cảm biến chiều cao khi xe hạ xuống hết
F036: GS30, GS32, GS46 & GS47F036:SENSORFAULT OVLD RANGE:HIlắp cảm biến độ cao  Cao hơn định dạng trọng cài đặt hoặc ngoài phạm vi
F072: GS-2646AVF072:SENSORFAULT FUNCTION CUT B+Chức năng Cut out Cực B+ lỗi
F073: GS-2646AVF073:SENSORFAULT DECK SENSOR B+Lỗi nguồn B+ của cảm biến sàn mở rộng
F129: GS30, GS32, GS46 & GS47F129:TILT SENSOR FAULT
C001: GS30, GS32, GS46 & GS47C001:GCON ECM FAULT TYPE 1Lỗi ECM
C004: GS30, GS32, GS46 & GS47C004:GCON ECM FAULT TYPE 4GCON ECM master switch error.
C005: GS30, GS32, GS46 & GS47C005:GCOM ECM FAULT TYPE 5GCON ECM safety switch error.
C006: GS30, GS32, GS46 & GS47C006:GCON ECM FAULT TYPE 6GCON input redundancy error.
C007: GS30, GS32, GS46 & GS47C007:GCON ECM FAULT TYPE 7GCON ECM inter-processor communication error.
C009: GS30; GS32′ GS46 & GS47C009:GCON ECM FAULT FAULT TYPE 9
C010: GS30, GS32, GS46 & GS47C010:SECONDARY NOT PROGRAMMEDGcon không có chương trình
C021: GS30, GS32, GS46 & GS47C021:PCON NOT DETECTEDKhông nhận diện được PCON
C023: GS30, GS32, GS46 & GS47C023:MACHINE MODEL FAULTNạp sai phần mền,
C025: GS30, GS32, GS46 & GS47C025:SYSTEMFAULT PLAT OVLD:NOCALKhông định dang được hệ thống báo tải
C028:SERVICE OVERRIDE MODE ON
C053: GS30, GS32, GS46 & GS47C053:PCON-GCOM SOFTWARE MISMATCHPhần mêm Pcon và Gcon khoogn khớp
C055C055 DCON ECM Fault Type 01
C056C056 DCON ECM Fault Type 02
C058C058 DCON ECM Fault Type 04
C059C059 DCON ECM Fault Type 05
C061C061 DCON ECM Fault Type 07
C063C063 DCON ECM Fault Type 09Communication error of the CAN circuit between the GCON and the motor controller . Giao tiếp giữa tín hiệu GCON và Motor contrller  bị lỗi
C064C064 DCON ECM Fault Type 1Lỗi đầu ra cảm biến nhiệt của Motor controller

Sản Phẩm Liên Quan