Hướng dẫn vận hành xe nâng người- Xe dạng boom lift

Hướng dẫn vận hành xe nâng người- Xe dạng boom lift

Chân thành cảm ơn quý vị đã lựa chọn máy của chúng tôi cho công việc của quý vị. Ưu tiên số một của chúng tôi là an toàn cho người sử dụng, một mục tiêu chỉ đạt được tốt nhất khi chúng ta cùng phối hợp. Chúng tôi cho rằng quý vị, những người đang sử dụng và vận hành máy, sẽ đóng góp rất nhiều cho công tác an toàn máy này nếu:
1 Tuân thủ những quy tắc của chủ lao động, nơi làm việc và chính quyền.
2 Đọc, hiểu và tuân theo các chỉ dẫn có trong cẩm nang này và các cẩm nang khác đi kèm với máy.
3 Vận dụng những nguyên tắc an toàn lao động theo cách hợp lý.
4 Chỉ cho phép các chuyên viên vận hành máy đã qua đào tạo/có bằng cấp, vận hành máy dưới sự giám sát chặt chẽ

Xe nâng người là dòng xe dễ lái nhất, chỉ cẩn hướng dẫn vận hành trong vòng 15 phút là thợ có thể lái đươc. Tuy nhiên để lái xe đảm bảo an toàn cho người và cho xe thì thợ vận hành cần lưu ý các điều tối thiểu sau:

1, Trước khi lên xe vận hành phải kiểm tra các điều kiện kỹ thuật cho xe

+ Kiểm tra dầu bôi trơn, phải nằm trong khoảng cho phép của que thăm dầu

+ Kiểm tra dầu nhiên liệu diesel phải đảm bảo đủ dùng cho cả ngày

+ Kiểm tra nước làm mát

2, Đối với dòng xe có thể bung chân ra cho vững xe thì phải bung ra để xe được đứng vững nếu không có thể bị lật ngửa xe

3, Đối với thợ lái trước khi lên xe phải mặc đồ bảo hộ, đeo giây an toàn nghiêm túc

4, Khởi động cho máy nổ một lúc rồi kiểm tra tất cả các thao tác vận hành

5, Khi đỗ xe làm việc phải đỗ trên mặt phẳng

6, Xe ở trên cao không được di chuyển

huong-dan-van-hanh-xe-nang-nguoi

 

Bảng Điều Khiển Dưới Đất

1 Nút hạ cần nâng                                               2 Các nút kéo dài/thu ngắ́n cần nâng
3 Nút nâng cần nâng                                          4 Nút chọn tốc độ động cơ
5 Các nút điều khiển màn hình LCD               6 Không sử dụng
7 Màn hình hiển thị dữ liệu LCD                        8 Mẫu chạy dầu Diesel: Nút kích hoạt bu-gi sấy nóng Mẫu chạy xăng/LPG: Nút đề động cơ
9 Nút Dừng Khẩn Cấp Màu Đỏ                        10 Chìa khóa công tắc để chọn tắt máy/khung
nâng/mặt đất
11 Nút khởi động động cơ                                    12 Nút nguồn khẩn cấp
13 Nút kích hoạt chức năng tốc độ cao            14 Nút kích hoạt chức năng tốc độ thấp
15 Chuông báo động                                             16 Các nút nâng/hạ khung nâng
17 Không sử dụng                                                  18 Các nút xoay khung nâng sang trái/phải
19 Các nút quay mâm xoay sang trái/phải

1 Nút hạ cần nâng Nhấn nút hạ cần nâng và cần nâng sẽ hạ xuống.
2 Các nút kéo dài/thu ngắ́n cần nâng Nhấn nút kéo dài cần nâng và cần nâng sẽ dài ra.
Nhấn nút thu ngắn cần nâng và cần nâng sẽ thu ngắn.
3 Nút nâng cần nâng Nhấn nút nâng cần nâng và cần nâng sẽ nâng lên.
4 Nút chọn tốc độ động cơ
Nhấn nút chọn tốc độ động cơ để chọn tốc độ động cơ. Khi hình mũi tên phía trên con thỏ bật sáng, động cơ đang ở tốc độ không tải cao. Khi hình mũi tên phía trên con rùa bật sáng, động cơ đang ở tốc độ không tải thấp.
5 Các nút điều khiển màn hình LCD
6 Không sử dụng
7 Màn hình hiển thị dữ liệu LCD
a đèn báo hết nhiên liệu
b đèn báo áp lực dầu động cơ
c đèn báo nhiệt độ nước
d đèn báo nguồn phụ
e đèn báo động cơ quay ở tốc độ cao
f đồng hồ
8 Mẫu chạy dầu Diesel: Nút kích hoạt bu-gi sấy nóng
Mẫu chạy xăng/LPG: Nút đề động cơ
Nhấn nút bugi sấy nóng và giữ nút trong 3-5 giây.
9 Nút Dừng Khẩn Cấp Màu Đỏ
Đẩy nút Dừng Khẩn Cấp màu đỏ sang vị trí tắt để tắt máy và tất cả các chức năng. Đẩy nút Dừng Khẩn Cấp màu đỏ sang vị trí bật để vận hành máy.
10 Chìa khóa công tắc để chọn tắt máy/khung nâng/mặt đất Xoay chìa khóa công tắc về vị trí tắt thì máy sẽ
tắt. Xoay chìa khóa công tắc về vị trí khung nâng thì bộ điều khiển khung nâng sẽ vận hành.
Xoay chìa khóa công tắc về vị trí mặt đất thì bộ điều khiển dưới đất sẽ vận hành.
11 Nút khởi động động cơ
Nhấn nút khởi động để khởi động động cơ.

12 Nút nguồn khẩn cấp
Sử dụng nguồn điện khẩn cấp nếu nguồn điện chính (động cơ) bị ngắt. Đồng thời nhấn nút nguồn điện khẩn cấp và kích hoạt chức năng mong muốn.
13 Nút kích hoạt chức năng tốc độ cao
Nhấn công tắc kích hoạt chức năng tốc độ cao thì các chức năng trên bảng điều khiển dưới đất sẽ vận hành ở tốc độ cao.
14 Nút kích hoạt chức năng tốc độ thấp
Nhấn công tắc kích hoạt chức năng tốc độ thấp thì các chức năng trên bảng điều khiển dưới đất sẽ vận hành ở tốc độ thấp.
15 Chuông báo động
16 Các nút nâng/hạ khung nâng
Nhấn nút nâng khung nâng thì khung nâng sẽ nâng lên.
Nhấn nút hạ khung nâng thì khung nâng sẽ hạ xuống.
17 Không sử dụng
18 Các nút xoay khung nâng sang trái/phải
Nhấn nút quay khung nâng sang trái thì khung nâng sẽ quay trái.
Nhấn nút quay khung nâng sang phải thì khung nâng sẽ quay phải.
19 Các nút quay mâm xoay sang trái/phải
Nhấn nút quay mâm xoay sang trái thì mâm xoay sẽ quay trái.
Nhấn nút quay mâm xoay sang phải thì mâm xoay sẽ quay phải.

Tin Liên Quan