Thông số của các phớt thông dụng trên xe nâng người

Thông tin chi tiết

Một số phớt thông dụng của xe nâng người

1.Phớt 2 đầu trục cơ, động cơ deuzt F4l1011F

Phớt đuôi : 105-125-13

Phớt đầu: 55-75-10

2. Phớt mô tơ quay toa Genie Z45/25    70-90-10

3. Phớt ty sấp ngửa  linder H35D     32-42-8

4. Phớt xi lanh nâng cần đôi Z45 JRT      1.750, và E6U -2

5. Phớt đầu trục bơm S40 – 2003   Mã NOK UP0450E

6. Phớt đầu trục bơm S85 – 2008 giống với bơm S40 – 2003 thông số 33,02-72,29-9,5

7. Phớt 2 đầu trục trung tâm Genie S40 – 2004 thông số 115-101-6

8. Phớt trục trung tâm của Z60 – 2005  thông số 101,6 – 114,3 – 6,35

Phớt mô tơ di chuyển của xe cắt kéo GS 3246 và GS 2646, GS 2032

thông số kỹ thuật 38.1 x 50,8 x 6,35. Mã thông số ổ bi đũa SN 2416

 

 

 

Sản Phẩm Liên Quan