TẠI SAO CHỌN XE NÂNG NGƯỜI DẠNG CHÂN NHỆN?

WHY CHOOSE A SPIDER LIFT?
TẠI SAO CHỌN XE NÂNG NGƯỜI DẠNG CHÂN NHỆN?

– An ideal for performing tasks at a great height where space is limited, e.g. interior tasks such as working on staircases or swimming pools.
Lý tưởng cho việc thực hiện các công việc ở trên cao nơi không gian bị giới hạn, ví dụ: các công việc nội thất như làm việc trên cầu thang hoặc bể bơi…

– Ideally suited for use on load-sensitive surfaces.
Thích hợp nhất để sử dụng trên các bề mặt có nền chịu tải hạn chế.

– Can operate in difficult-to-access spots, depending on the build.
Có thể hoạt động ở những nơi khó truy cập, tùy thuộc vào công trình.

– Easier to handle because of its light weight and are also compact.
Dễ dàng hơn để vận chuyển vì trọng lượng của nó nhẹ và cũng nhỏ gọn.

– Whereas boom lifts run on gasoline or diesel fuels, some spider lifts are battery powered, enabling operation inside buildings or in areas where gas pollution and exhaust is prohibited.
– Trong khi các xe nâng cần chạy bằng xăng hoặc dầu diesel, một số xe nâng chân nhện được chạy bằng ắc quy, cho phép hoạt động bên trong các tòa nhà hoặc trong các khu vực cấm ô nhiễm không khí và khí thải.

– The outriggers are lightweight and easy to extend, allowing the machine to fit in just about any tight spot.
Các chân chống có trọng lượng nhẹ và dễ mở rộng, cho phép máy chứa được tại bất kỳ nơi khó khăn nào.

– But which type of spider lift should you choose for your project? That depends on (1) the lifting capacity, (2) reach and (3) working height you need.
Nhưng bạn nên chọn loại xe nâng chân nhện nào cho dự án của mình? Điều đó phụ thuộc vào (1) tải trọng nâng, (2) tầm với và (3) chiều cao làm việc bạn cần.

Contact Son Lam machinery and equiepment will help you find the right spider lift for your project or job, whatever industry you’re in and whether you rent or purchase new and used spider lifts.
Liên hệ Công ty cổ phần máy và thiết bị Sơn Lâm sẽ giúp bạn tìm được xe nâng chân nhện phù hợp cho dự án hoặc công việc của bạn, bất kể ngành nào bạn đang làm và cho dù bạn thuê hay mua xe nâng chân nhện mới và đã qua sử dụng:

Điện thoại: 0913862237        Email: mayvathietbisonlam@gmail.com

xe-nang-nguoi-chan-nhenxe-nang-nguoi-dang-chan-nhendi-chuyen-xe-nang-nguoi-chan-nhen

Tin Liên Quan