Cẩu unic 2,5 tấn

Thông tin chi tiết

Công ty cổ phần máy và thiết bị sơn lâm mới nhấp 5 xe cẩu  unic 2,5 tấn phù hợp cho đối tượng khách hàng lắp đặt thiết bị máy móc trong nhà xưởng, kích thước cẩu nhỏ gọn

Sản Phẩm Liên Quan